FAQ

Sidst opdateret: 01-03-2024

Alternativ behandler

Det er svært at give en definition af alternativ behandling. Alternativ behandling kan defineres som behandlingsformer, der er baseret på metoder, som hovedsageligt bruges uden for det konventionelle sundhedsvæsen. Alternativ behandling kan udføres af personer uden en sundhedsfaglig autorisation.

Det udvidede frie sygehusvalg

En ordning, der skal sikre patienten og gør det muligt at modtage behandling på et privathospital, hvis ventetiden på et offentligt sygehus for udredning eller behandling overstiger 30 kalenderdage. Privathospitalet indgår en aftale med regionen og skal være i stand til at varetage opgaven.

Ergoterapi

Behandling, der har til hensigt at udvikle og genoptræne fysiske, psykiske og sociale færdigheder

Fodterapi

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Du kan med en henvisning fra din egen praktiserende læge få tilskud, hvis du har en af følgende diagnoser:

 • Diabetes og et konstateret behov for behandling

 • Nedgroede tånegle

 • Arvæv efter strålebehandling af fodvorter

 • Patienter med svær ledde- og psoriasisgigt

Du kan også behandles hos en fodterapeut uden henvisning fra din læge, og i dette tilfælde får du ikke tilskud fra din region.

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Regionerne yder et varierende tilskud til hver af de fire diagnoser ovenover. Du betaler din egen andel direkte til fodterapeuten.

 • Diabetes

  • Tilskuddet udgør 50 pct. af fodterapeutens honorar

 • Nedgroede tånegle

  • Tilskuddet udgør 40 pct. af fodterapeutens honorar

 • Arvæv efter strålebehandling af fodvorter

  • Tilskuddet udgør 40 pct. af fodterapeutens honorar

 • Patienter med svær ledde- og psoriasisgigt

  • Tilskuddet udgør 50 pct. af fodterapeutens honorar

Priserne med tilskud er reguleret i Aftale om fodterapi Overenskomst.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din fodterapeut er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde fodterapeuter klik her. Vælg:

 • Fodterapeuter med Tilskud / Fodterapeuter uden Tilskud

 • Maksimale ventetid

Du finder nu de tilgængelige Fodterapeuter.

Fysioterapi

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Har du problemer, der kræver fysioterapeutisk behandling, kan din læge efter aftale henvise dig til fysioterapi. Du kan også behandles hos en fysioterapeut uden henvisning fra din læge, og i dette tilfælde får du ikke tilskud fra din region.

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Dit tilskud udgør dags dato 39,3 % for 1. konsultation, normal træning og holdtræning, som er de mest brugte behandlingstyper indenfor fysioterapi. Vær opmærksom på følgende:

 • Bliver du behandlet i dit eget hjem, skal du betale et afstandstillæg på 113,81 kr.

 • Bliver du behandlet på din arbejdsplads, skal du betale et afstandstillæg på 113,81 kr. Bliver du behandlet uden for klinikkens normale åbningstider, betaler du et tillæg uden tilskud.

 • Hverdage mellem 16.00-20.00 samt lørdage mellem 08.00-20.00 betaler du et tillæg på 162,52 kroner.

 • Hverdage mellem 20.00-08.00 samt søndage/helligdage betaler du et tillæg på 325,01 kroner.

Priserne med tilskud er reguleret i Overenskomst om almindelig fysioterapi.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din fysioterapeut er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde fysioterapeuter klik her. Vælg:

 • Fysioterapeuter med Tilskud / Fysioterapeuter uden Tilskud

 • Maksimale ventetid

Du finder nu de tilgængelige fysioterapeuter.

Kiropraktik

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Der er offentligt tilskud til kiropraktorbehandling. Det kræver ikke henvisning fra din praktiserende læge. Du kan derfor uden involvering fra din egen læge finde en kiropraktor til at behandle dig og automatisk modtage tilskud fra det offentlige.

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Regionerne yder et tilskud på 60 pct. af de fastsatte priser pr. konsultation i overenskomsten til disse forløb:

 • Lumbal nerverodspåvirkning

 • Cervikal nerverodspåvirkning

 • Lumbal spinalstenose

Regionerne yder et tilskud på ca. 80 pct. af de fastsatte priser pr. konsultation i overenskomsten til:

 • Røntgen

 • Ultralyd

Priserne med tilskud er reguleret i Landsoverenskomst om kiropraktik.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din kiropraktor er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde kiropraktorer klik her. Vælg:

 • Kiropraktorer med Tilskud / Kiropraktorer uden Tilskud

 • Maksimale ventetid

Du finder nu de tilgængelige kiropraktorer.

Lægehenvisning

En godkendelse fra fx praktiserende læge af, at en patient er berettiget til at modtage behandling hos fx speciallæge, fysioterapeut, psykolog mm.

Overenskomst

Skriftlig aftale, som skal overholdes af alle involverede parter. Lavet på baggrund af forhandling mellem to eller flere parter, som fx berører lønmodtagers arbejdsmarkedsforhold vedr. løn, arbejdstid mm.

Praktiserende læge

En læge, der er videreuddannet i almen medicin og som arbejder i en lægeklinik/praksis. Den praktiserende læge behandler størstedelen af alle sygdomme og kan henvise til speciallæger, hvis evt. udredning og behandling er uden for den praktiserende læges kompetencer.

Privathospital

Privatejet hospital, hvor man mod brugerbetaling kan blive behandlet for en række sygdomme og lidelser.

Psykologi

Hvornår kan jeg få tilskud fra det offentlige?

Du kan få tilskud til psykologhjælp, hvis du er blandt følgende:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre

 2. trafik- og ulykkesofre

 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer

 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

 6. pårørende ved dødsfald

 7. personer, der har forsøgt selvmord

 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsendt til abortsamrådet

 9. personer, der inden det fyldte 18. år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

 10. personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år

 11. personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der er fyldt 18 år

Du kan også behandles hos en psykolog uden henvisning fra din læge, og i dette tilfælde får du ikke tilskud fra din region.

Hvilken type behandling kan jeg modtage med henvisning fra lægen?

 • Du kan højst få tilskud til op til 12 konsultationer pr. behandlingsforløb. Hvis du er i persongruppe 10 & 11(se ovenover) kan du modtage tilskud op til yderligere 12 behandlinger efter genhenvisning fra din praktiserende læge

 • Du kan få tilskud til individuelle konsultationer, to- personers konsultationer eller gruppekonsultationer (3-9 personer)

Hvor meget kan jeg få i tilskud fra det offentlige?

Regionerne yder et tilskud på 60 pct. af de fastsatte priser pr. konsultation i overenskomsten. Du betaler din egen del af beløbet direkte til psykologen.

Det er gratis (dvs. tilskud på 100%) for dig at modtage psykologhjælp, hvis du hører til en af følgende:

 • Persongruppe 6: Du er pårørende ved dødsfald (Patienterstatningen kan træffe afgørelse om, at den pårørende har ret til godtgørelse efter § 24 a i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)

 • Persongruppe 10: Du har en let til moderat depression og er mellem 18-24 år ved henvisningstidspunkt

 • Persongruppe 11: Du lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er mellem 18-24 år ved henvisningstidspunkt

Priserne med tilskud er reguleret i Overenskomst om psykologihjælp.

Er din ventetid for lang?

Synes du, at ventetiden hos din psykolog er for lang, og er du interesseret i at komme hurtigere til? For at finde psykologer klik her. Vælg:

 • Psykologer med Tilskud / Psykologer uden Tilskud

 • Maksimale ventetid

Du finder nu de tilgængelige psykologer.

Psykoterapeut

Person, der behandler psykiske lidelser fx via samtale, drømmeanalyse eller hypnose.

RAB

RAB - Registrerede Alternative Behandlere er en beskyttet titel, som alternative behandlere kan få, og registreringsordning, som gør det lettere for forbrugeren at navigere i ift., om en behandler opfylder visse minimumskrav, der skal sikre en god klinisk praksis.

Speciallæger

Læge, der efter endt universitetsuddannelse til læge og KBU (klinisk basisuddannelse), har en videreuddannelse på yderligere 5-6 år i et af 38 specialer. Med en lægehenvisning, er det muligt at modtage behandling hos en speciallæge.

Børne- og ungdomspsykiater

En læge med videreuddannelse i psykiatri, der beskæftiger sig med børn og unge, og som kan ordinere medicin. Psykiateren kan yde både samtaleterapi og medicinsk behandling.

Børnelæge

Børnelægen beskæftiger sig med sygdomme hos børn fra fødslen til overstået pubertet - i praksis vil det sige op til og med 17 år i Danmark.

Gynækolog

Læge, der beskæftiger sig med kvindesygdomme, som omfatter kvindens kønsorganer.

Hudlæge

Hudlæger/dermatologer beskæftiger sig med sygdomme i huden.

Intern mediciner

Læge, der beskæftiger sig med sygdomme i de indre organer men uden kirurgi.

Kirurg

Læge, der er specialiseret i at operere i de indre organer i bryst og mave. Man kan derudover specialisere sig i andre områder fx som neuro- eller øjenkirurg.

Narkoselæge

Læge, som er ansvarlig for patienten under bedøvelse ift. mængde af bedøvelsesmiddel, kontrol af blodtryk, åndedræt mm.

Neurolog

Læge, der beskæftiger sig med sygdomme i nervesystemet fx hjerne, rygmarv, muskler og nerver.

Ortopædkirurg

Læge, der beskæftiger sig med sygdomme og skader på muskler, led og knogler. Behandling kan både være kirurgisk og ikke-kirurgisk.

Plastikkirurg

Læge, der beskæftiger sig med at genskabe eller forbedre kroppen enten pga. sygdom/skade eller blot efter kosmetisk ønske.

Psykiater

En læge med videreuddannelse i psykiatri, som kan yde samtaleterapi og medicinsk behandling i kombination.´

Reumatolog

Læge, der beskæftiger sig med gigt, som er en samlet betegnelse for sygdomme og symptomer fra bevægeapparatet.

Røntgenlæge

Læge, der er specialiseret inden for billeddiagnostik og som bl.a. udfører røntgenundersøgelser og CT-scanninger.

Øjenlæge

Læge, der beskæftiger sig med øjensygdomme.

Øre-, næse- og halslæge

Læge, der beskæftiger sig med sygdomme i øre, næse og hals (strube samt svælg).

Sygesikringen

Forsikring af syge mennesker, der sikrer alle sundhedshjælp. Ordningen i Danmark er et eksempel herpå. Alle med dansk bopæl har ret til behandling hos læge og speciallæge uden omkostning. Derudover sikres tilskud til medicin, tandlæge, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykolog.

Sikringsgruppe 1 og sikringsgruppe 2

Som dansk statsborger med bopæl inden for landets grænser kan du vælge mellem to sygesikringsgrupper:

 • Sikringsgruppe 1: Du er tilmeldt en bestemt læge og skal have henvisning til speciallæger

 • Sikringsgruppe 2: Du er ikke tilmeldt en bestemt læge og skal ikke have henvisning til speciallæger

Sikringsgruppe 1

Hvis du er i gruppe 1 og vil modtage tilskud til din behandling, skal du have en henvisning fra din læge til behandling hos en fysioterapeut, fodterapeut og psykolog. Du behøver ikke henvisning til tandlæge, tandplejer og kiropraktor, fordi du her automatisk modtager tilskud, når du får en behandling. Hvis du vil modtage behandling fra en speciallæge, så kræver dette en henvisning fra din praktiserende læge. Speciallægerne:

 • øjenlæger samt

 • øre-, næse- og halslæger

er undtaget, og du kan derfor direkte booke tid hos dem uden henvisning og altid modtage tilskud til din behandling.

Regionen betaler alle udgifter til behandling hos læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at lægen/speciallægen skal have en aftale med regionen. Nogle læger, som har en aftale, tilbyder også privat behandling. Den private behandling skal du selv betale for.

Hvis du er i sikringsgruppe 1, kan din læge ikke opkræve gebyr, hvis du udebliver fra en konsultation.

Find de bedste behandlere tæt på dig ved at klikke her.

Sikringsgruppe 2

Hvis du er i sikringsgruppe to, så har du samme vilkår som i sikringsgruppe 1, pånær følgende væsentlige forskelle:

 • Du kan frit vælge praktiserende læge

 • Du kan frit vælge speciallæge uden henvisning

 • Du betaler for at gå til praktiserende læge og speciallæge

Følgende behandlere har selv mulighed for at fastsætte størrelsen af deres honorar for en behandling:

 • Fysioterapeuter

 • Læger

 • Speciallæger

 • Tandlæger

 • Tandplejere

Hvis du stadigvæk ønsker at modtage tilskud til en behandling, skal du have en lægehenvisning fra din praktiserende læge for følgende typer behandlere:

 • Fodterapeuter

 • Fysioterapeuter

 • Psykologer

Det bemærkes, at psykologen skal have en aftale med regionen, for at du kan få tilskud.

Som gruppe 2-sikret kan du få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Hvis din speciallæge vurderer, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret, skal din praktiserende læge vurdere dit behov for behandling.

Du kan skifte sygesikringsgruppe på borger.dk ved at klikke her.

Du kan skifte læge på borger.dk ved at klikke her.

Find de bedste behandlere tæt på dig ved at klikke her.

Tandlæge

Tandlægen beskæftiger sig med undersøgelse, behandling og pleje af tænder især ud fra et forebyggende aspekt.

Tilskudsregler

Bestemmelser, som gør det muligt at modtage tilskudsberettiget behandling og medicin. Som dansk borger er man eksempelvis berettiget til et vist antal gratis behandlinger hos fysioterapeut, psykolog mv. Herefter vil man skulle betale et reduceret beløb. Jo større en udgift man har til medicin, jo større et tilskud får man.